Designed by Peter Mahieu

Attesten/Voorschriften

Voorschriften en attesten worden uitsluitend afgeleverd tijdens een raadpleging. Het RIZIV laat het afleveren van voorschriften zonder raadpleging niet meer toe.

We begrijpen wel dat het vervelend is indien u onverwacht een voorschrift te kort komt. Vraag daarom tijdens uw raadpleging voldoende medicatievoorschriften aan de arts.

Voor het invullen van formulieren is informatie en tijd nodig. Daarom dient u ook hiervoor op raadpleging te komen.

Uw arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het hem daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is.
Welwillendheidsattesten zullen steeds geweigerd worden. Attesten met terugwerkende kracht zijn onmogelijk.