Designed by Peter Mahieu

Tarieven

Bij alle artsen gelden de tarieven zoals vastgelegd in het akkoord tussen de artsen en de ziekenfondsen, de zogenaamde conventie.
Het grootste deel van dit bedrag wordt door uw ziekenfonds terugbetaald wanneer u het "getuigschrift voor verstrekte hulp" binnenbrengt. Het stukje dat u zelf betaalt heet "remgeld". Hoeveel remgeld u betaalt hangt af van uw persoonlijke situatie en varieert tussen 1 en 6 euro. 

Weduwen, mensen met een handicap, mensen met een laag inkomen of werklozen betalen minder remgeld. Voor deze mensen en voor mensen die het financieel moeilijk hebben, willen we als praktijk laagdrempelig zijn. We passen daarom de derdebetalersregeling toe. Dat houdt in dat de patiënt enkel het remgeld betaalt na de consultatie. De arts stuurt het getuigschrift zelf naar de mutualiteit van de patiënt.

Na 18u geldt een verhoogd avondtarief; u betaalt dan een supplement dat door het ziekenfonds volledig wordt terugbetaald indien u bij onze praktijk een GMD hebt. 

  • Consultatie: 30 euro
  • Avondconsultatie (>18u): 35 euro
  • Huisbezoek: 43 euro

Betalen kan u cash of via online bankapplicaties op uw smartphone.